Disclaimer

COPYRIGHT / DISCLAIMER / ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE HAPPYCOPY.NL

Door de website www.happycopy.nl openen, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt. Het tekst- en beeldmateriaal op de website mag NIET worden gekopieerd, verspreid, gedownload, gereproduceerd, (opnieuw) gepubliceerd, aangepast, verzonden of uitgezonden indien u schriftelijke toestemming heeft van Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag. Een uitzondering hierop is wanneer u een positieve promotie maakt voor onze diensten en/of producten. Voor verzoeken kunt u contact met ons opnemen via e-mail.

In geen geval kan Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website www.happycopy.nl

De website en alle informatie, namen, afbeeldingen, woord- & beeldlogo’s en iconen die betrekking hebben op Happy Copy, Kopiëer- & Printservice te Den Haag, diensten en producten (of op producten en diensten van derden) houden geen enkele garantie in van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, juistheid, rechtmatigheid of veiligheid, voor zover niet uitdrukkelijk anders is gesteld of dwingend voortvloeit uit de wet. U verklaart deze site uitsluitend te zullen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de site zal geen inbreuk maken op de rechten van derden, noch het gebruik van de site door derden belemmeren of onmogelijk maken. U onthoudt u van alle gedrag dat onwettig is of het welk emotionele of materiële schade kan toebrengen aan anderen.

Dick Vrolijk is de intellectuele eigenaar, auteursrecht-, beeldrecht en kopijrechthouder van: De naam ‘Happy Copy’ en het Happy Copy, Kopieer- & Printservice, het woordlogo ‘Happy Copy.nl. En de Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag huisstijl uitgebracht op drukwerk, kleding en promotieartikelen. Daarnaast zijn ook alle digitale logo’s en producten, zoals: de website, het webdesign, banners, buttons, e-mailings eigendom van Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag. Op alle in deze alinea genoemde items berust het beeldrecht, auteursrecht en databankenrecht. Het Nederlands en internationaal geldend auteursrecht is van toepassing. Al het werk van Happy Copy | Den Haag is auteursrechtelijk beschermd bij PictoRight Inschrijfnr: 25203 www.pictoright.nl

Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag en Dick Vrolijk kunnen niet garanderen dat de faciliteiten die de site biedt, altijd beschikbaar zullen zijn of foutloos zullen functioneren, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat deze site of de server die hem aanbiedt vrij is van virussen of programmeerfouten en de inhoud in al zijn functionaliteit accuraat en betrouwbaar weergeeft. Als enige van deze bepalingen en voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of niet toepasbaar zijn, blijven de overige bepalingen en voorwaarden volledig van kracht en zullen afdwingbaar en bindend zijn.

Happy Copy, Kopieer- & Printservice, Den Haag behoudt zich als oprichter, het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder daar melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden. Geschillen voortkomend uit het functioneren van deze website zullen afgehandeld worden volgens de Nederlandse wet voor een Nederlandse rechtbank.

De bepalingen en voorwaarden in deze DISCLAIMER zijn niet locatie of tijd gebonden, rechten zullen niet worden overgedragen en het gebruikersrecht of het uitleenrecht zal slechts na toetsing van het doel schriftelijk kunnen worden verleend voor een bepaalde tijd. Merknamen en handelsmerken gebruikt op deze website zijn eigendom van de respectieve eigenaren en worden uitsluitend voor beschrijvende doeleinden gebruikt.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een schadevergoeding verschuldigd zijn. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen per direct te staken.

Overheid – Auteurswet 1912 | Wikipedia – Auteursrecht | Justitie – Auteursrecht

©+® 1996- 2024 |  Happy Copy B.V.

disclamer-terms-use-contact-happycopy-denhaag

Waar vindt u ons?

Rijswijkseweg 308-310
2516 ER Den Haag
Tel. 070 445 00 37
info@happycopy.nl

Openingtijden

Maandag t/m vrijdag
9.00 – 17.00 uur
Zaterdag & zondag gesloten

Aanleveren & bestellen >> 24/7 via info@happycopy.nl
Ophalen is mogelijk NA de mailbevestiging dat de opdracht gereed is!

Onze service

✔ Afspraak = afspraak
✔ Geen verborgen kosten
✔ Zeer snelle levering
✔ Breed aanbod
✔ Vakkundig advies
✔ Snelle offerte
✔ Gratis bestandscontrole
✔ Persoonlijke aanpak
✔ Van 1 tot 1.000.000 stuks
✔ Kwaliteit gegarandeerd

Instagram
Betalen met paypal is mogelijk

Lees dit eerst: Altijd vooraf mailen!

Always send your file by e-mail in advance!

We kindly ask you to send your (pdf) file by email to info@happycopy.nl. Do not come to the store until you have received a confirmation e-mail that your order is ready!

Why email in advance?

First of all, we always need your file in our computer to be able to print it. So you send an email to info@happycopy.nl and we will always immediately start working with your file and email you back immediately when it is ready. Only then do you come to the store to pick it up. If anything is unclear, we will call or email you back immediately. If it is a lot of files or if it is larger than 10 Mb, use the easy Wetransfer.

Isn’t it easier to make from your home or work than at our doorstep?

You probably have an internet connection at home? Or at work? Or on your phone if you travel by public transport. Therefore, there is NO NEED to come to the store to mail. It is much easier for you and us to email it to us in advance and briefly describe what should be done with the file and your telephone number.

Safety

As a result, there are shorter and fewer people in the store. And because of this we don’t have to touch your phone or USB stick. In these uncertain times we try to avoid all unnecessary risks.

We vragen altijd meteen uw (pdf) bestand per mail te sturen naar info@happycopy.nl. Kom pas naar de winkel indien u een bevestiging heeft gekregen dat het klaar is! Op de eerste plaats hebben we altijd uw bestand nodig in onze computer om deze te kunnen printen. U mailt dus naar info@happycopy.nl en wij gaan altijd meteen met uw bestand aan de slag en mailen direct terug als het klaar is. Pas daarna komt u naar de winkel om het op te halen. Mocht er iets onduidelijk zijn dan bellen of mailen we meteen terug. Zijn het veel bestanden of is het groter dan 10 Mb, gebruik dan het makkelijke Wetransfer.