Privacyverklaring

Happy Copy B.V., gevestigd aan Rijswijkseweg 308-310, 2516 ER Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.happycopy.nl
Rijswijkseweg 308-310
2516 ER Den Haag
+317044500037

Dhr. D.M. Vrolijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Happy Copy B.V. Hij is per e-mail te bereiken via info@happycopy.nl

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Copy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Uw naam
 2. Uw e-mailadres
 3. Uw adres + plaatsnaam
 4. Uw telefoonnummer(s)
 5. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 6. De door u gebruikte internetbrowser en apparaat type.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happycopy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Copy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Happy Copy B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren van onze doelgroep(en).

 • Geautomatiseerde besluitvorming

Happy Copy B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Copy B.V.) tussen zit.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Copy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Copy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Happy Copy B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Copy B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Happy Copy B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Happycopy.nl

Gegevens (cookies) van Google Analytics worden anoniem verwerkt (met een gemaskeerd IP-adres). Deze gegevens zijn dus niet terug te voeren op het individu. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google. Er worden géén gegevens gedeeld met Google voor het gebruik van andere diensten.
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Happy Copy Fysieke Winkel in Den Haag

Wij noteren uw contactgegevens uitsluitend om het verwerkingsproces van uw order goed te laten verlopen. Deze verwerking gaan voornamelijk analoog en gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de opdracht. Indien uw persoonsgegevens zijn verwerkt in een ontwerpbestand voor printen of drukken, dan worden deze bewaard op een interne beveiligde server, waar alleen gekwalificeerd personeel werkzaam bij Happy Copy B.V. toegang tot heeft. Deze bestanden worden uitsluitend gearchiveerd voor uw eigen reproductie.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@happycopy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Happy Copy B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Happy Copy B.V. wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Copy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@happycopy.nl.

Happy Copy